Isnin, 21 September 2009

Membongkar Rahsia Para Orientalis

Fitrah manusia diciptakan oleh Allah, ingin sesuatu yang benar dan suci, khususnya berkaitan dengan perkara yang mereka anuti iaitu agama. Sebab itu wujudnya pelbagai kajian mengenai agama. Natijahnya lahirlah golongan seperti Orientalis atau lebih dikenali sebagai Pro-Muktazilah. Anuar al-Jundi dalam bukunya "al-Muamarat 'ala al-Islam" menjelaskan; Golongan Orientalis, iaitu satu ketumbukan yang menyeru kepada pembaratan, amat mementingkan dan mengagungkan pemikian Muktazilah dan puak Muktazilah. Para Orientalis dan penulis-penulis yang pro-pembaratan juga telah menyifatkan kaum Muktazilah sebagai tokoh pemikiran Yunani yang sebenar dan agung dari kalagan orang Islam.

Membongkar Tipu Daya Orientalis Terhadap Islam

Setelah saya habis membedah buku karangan Ustaz Riduan Mohd Nor yang bertajuk "Siri Serangan Pemikiran:Islam Liberal dan Pluralisme Agama", tertarik saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua membongkar tipu daya Orientals terhadap Islam. Gerakan Orientalis adalah gerakan tokoh-tokoh dunia Barat yang mengkaji tentang dunia timur khususnya dunia Islam meliputi pelbagai aspek seperti ekonomi, hiburan, politik, keagamaan dan pelbagai lagi. Kebanyakan mereka mengkaji ilmu-ilmu Islam dan memaparkannya kepada umat Islam dalam bentuknya yang sudah terpesong daripada yang original.

Gerakan Orientalis meningkat keaktifannya setelah setelah kekalahan Kristian dalam peperangan Salib. Peningkatan Orientalisme ini adalah dalam rangka mereka untuk mencari segi-segi kelemahan umat Islam supaya dapat mereka taklukinya dan mencari segi-segi kekuatan umat Islam untuk dilemahkannya. Dapat disimpulkan bahawa gerakan Orientalis merupakan salah satu dari percubaan-percubaan dan cara-cara yang digunakan oleh Barat melalui pelbagai institusi dan cendiakawan mereka untuk menyerang Islam dengan melontarkan pelbagai pembohongan dan kebatilan keatas Islam, pemikiran Islam, punca dari pengambilan Islam dan sejarah Islam dengan berselindung di bawah tabir ilmiah.

Sasaran serangan mereka ialah terhadap tiga perkara yang mereka detect menjadi faktor kekuatan umat Islam sejak zaman berzaman, iaitu:
-Al Quran
-As-Sunnah
-Syari'at Islam dan Fiqh Islam

Diantara serangan dan tuduhan gerakan Orientalis keatas Al Quran ialah dengan mendakwa Al-Quran adalah khayalan Nabi Muhammad dan tidak ada hubungan dengan wahyu. Diantara serangan mereka keatas As-Sunnah pula ialah dengan menyebarkan tuduhan bahawa, As-Sunnah bertentangan dengan akal dan pengetahuan, juga meragu-ragukan ilmu Sunnah dan punca pengambilannya. Mereka juga menyerang aspek peribadi Rasulullah s.a.w sehingga ketahap mencela kehormatan dan ketinggian darjat baginda. Terhadap Syari'at dan Fiqh Islam pula, mereka menuduh bahawa segala Syari'at dan Fiqh yang dirangka oleh Islam diceduk dari hukum Romawi.

Para Orientalis menyebarkan fikrah mereka dengan cara yang cukup teratur dan sistematik. Diantara cara-cara yang dilakukan oleh mereka ialah melalui penulisan ilmiah pada buku-buku, menggunaka metodogi dan sistematika yang menarik tetapi didalamnya penuh racun-racun yang berbisa yang menghina agama Islam dan penganutnya. Didalamnya penuh dengan fakta-fakta penyelewengan sejarah dan ilmiah yang semuanya objektif. Oleh itu, banyaklah para intelek Islam secara tidak sedar dan cakna telah mengagung-agungkan karya para Orientalis sehingga mereka secara tidak sedar dan cakna pula menjadi mangsa penipuan golongan Orientalis yang berselebungkan ilmiah itu.

Malah ada universiti-universiti didunia Islam telah menjadikan buku-buku karangan Orientalis tersebut sebagai sumber rujukan ilmiah yang terutama untuk pelajar-pelajar mereka khususnya dalam sejarah mengenai Islam dan kaum Muslimin. Disini saya ada menyatakan beberapa buku-buku sumber rujukan dibeberapa institusi dan dalam masa yang sama buku tersebut merupakan karangan intelektualis Orientalis:
-A Literary History of Arabs, karangan Nicholson
-The Short History of Arabs, karangan Philip K.Hitti
-Introduction of Islamic Theology and Law, karangan Golddziher
-The Origin of Muhammadons Jurisprudence, karangan Schacht
-Islam ini Moden History, karangan W.C Smith
-Wither of Islam, karangan H.A.R Gibb

Umat Islam, hari ini perlu diberi kesedaran secara serius supaya menghindari bahaya tipu-daya Orientalisme yang cuba merobek keutuhan agama Islam, tamadun Islam dan penganutnya. Cadangan saya:
1-menganalisis dan seterusnya tidak menghantar golongan muda(anak-anak) memasuki Yayasan Pengajian dan pendidikan yang diadakan oleh Orientalis
2-berwaspada dalam menggunakan buku-buku karangan Orientalis sebagai bahan kajian, mengikuti tulisan-tulisan ilmiah mereka dalam majalah-majalah dan mendengar ceramah-ceramah mereka tentang Islam di internet mahupun dikaca televisyen.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan